Site Loader

W zeszłym tygodniu dr Joanna Rydzewska-Siemiątkowska z naszej Katedry uczestniczyła w Helsinkach w seminarium podsumowującym projekt naukowy „Säädöskielen ymmärtäminen” (‘Rozumienie języka prawnego’), w którym była odpowiedzialna za przeprowadzenie i analizę badania ankietowego dotyczącego rozumienia fińskojęzycznych aktów prawnych. Celem projektu było zbadanie, jak różne grupy użytkowników, tj. eksperci w dziedzinie prawa oraz laicy, rozumieją fińsko- i szwedzkojęzyczne teksty prawne. W ramach badania zostały przeprowadzone ankiety internetowe oraz badania użyteczności z wykorzystaniem protokołów głośnego myślenia (ang. think-aloud protocol) dla każdego z języków. Ponadto opracowano praktyczne wytyczne dla poprawy jakości języka prawnego. Projekt został zrealizowany przez Instytut Języków Finlandii (Kotimaisten kielten keskus), Uniwersytet Helsiński oraz Uniwersytet Warszawski.

Pełne wyniki projektu przedstawia raport w języku fińskim: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165626/VNTEAS_2024_16.pdf

Link do opisu projektu w języku angielskim: https://www.kotus.fi/en/on_language/plain_language/understanding_legal_language

Streszczenie raportu w języku angielskim:„The report presents the results of the Understanding Legal Language project. The project’s aim was to obtain scientific knowledge on the understanding of Finnish and Swedish legal texts and how this can be applied to develop legislative language. Through the use of surveys, usability testing and interviews, the project investigated how readers understand legal texts in Finnish and Swedish and which features of legislative language prevent or promote the comprehension of regulations. The results highlight the differences in understanding legal texts between lawyers, professional legal practitioners and ordinary citizens, and how Finnish and Swedish versions of legislation are understood differently. The project also revealed how reading the regulation-specific grounds for a Government proposal affects how a legal text is understood and the differences in the understanding of regulations between different regulatory sectors. The results will help to make legal texts more understandable to laypersons and also legal practitioners, and to build a model to assess the understandability of regulations. At the end of the report, there are five results-based recommendations (proposals for action) that can be used to improve the potential of citizens and legal practitioners to understand legal texts and thus increase citizens’ legal protection and make authorities more efficient.”