Katedra Hungarystyki prowadzi działalność dydaktyczną i naukową nieprzerwanie od 1952 roku. Jest ośrodkiem badań hungarologicznych i ugrofinistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii i kultury. W roku akademickim 2007/2008 w Katedrze Hungarystyki obok specjalizacji węgierskiej otwarta została specjalizacja fińska.

Katedra Hungarystyki przez dekady gromadziła księgozbiór wyspecjalizowany w zakresie hungarystyki i ugrofinistyki. Są to unikatowe, największe zbiory biblioteczne w swojej dziedzinie w Polsce, obecnie stanowią część powstałej w 2022 roku zjednoczonej Biblioteki Wydziału Neofilologii UW.

Przy Katedrze działa Koło Naukowe Fennistów „Majakka”

W ramach działalności dydaktycznej i naukowej pracownicy Katedry współpracują z innymi wydziałami UW. Uczestniczą w międzynarodowych projektach badawczych. Katedra prowadzi wymianę wykładowców, z ośrodkami zagranicznymi – m.in. z uniwersytetem w Budapeszcie (ELTE) i Jyväskylä. Katedra utrzymuje stałe kontakty z instytucjami kulturalnymi spoza uczelni – Węgierskim Instytutem Kultury, Międzynarodowym Towarzystwem Hungarologicznym (Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság).

[prezentacja o Katedrze]