W roku akademickim 2007/2008 w Katedrze Hungarystyki obok specjalizacji węgierskiej otwarta została specjalizacja fińska.

Strona w języku fińskim

CO WYRÓŻNIA TEN KIERUNEK?

Fennistyka na Wydziale Neofilologii UW to kierunek obejmujący wiele różnych dziedzin, takich jak: język fiński, fińskie językoznawstwo, literatura, historia, kultura, wiedza o społeczeństwie i życiu politycznym Finlandii.

CO OZNACZA, ŻE KIERUNEK JEST INTERDYSCYPLINARNY?
To znaczy, że studia na fennistyce to nie tylko nauka języka fińskiego. Jest on oczywiście bardzo ważny, jego nauka jest bardzo intensywna, ale jest on traktowany jako narzędzie. Głównym celem tego kierunku jest bowiem połączenie wysokich kompetencji językowych z szeroką wiedzą o języku, kulturze, literaturze, historii oraz uwarunkowaniach społeczno-politycznych Finlandii.

CZEGO WŁAŚCIWIE DOWIEM SIĘ I NAUCZĘ NA TYM KIERUNKU?

Dzięki dużej liczbie godzin zajęć językowych nauczysz się biegle języka fińskiego, uchodzącego za jeden z najciekawszych w Europie;

 • poznasz fińską literaturę, kulturę, historię oraz współczesne uwarunkowania społeczno-polityczne Finlandii;
 • w ramach zajęć z języka fińskiego przyswoisz słownictwo specjalistyczne z wielu dziedzin;
 • jeżeli myślisz o pracy tłumacza, będziesz miał okazję zdobyć również podstawy warsztatu tłumaczeniowego w zakresie literatury pięknej oraz języków specjalistycznych;
 • w toku studiów I stopnia opanujesz także solidne podstawy drugiego języka ugrofińskiego: węgierskiego lub estońskiego.

CZEGO MOGĘ SIĘ SPODZIEWAĆ POZA ZAJĘCIAMI?

Studiując fennistykę:

 • masz możliwość nawet dwukrotnych wyjazdów na studia częściowe do Finlandii, a także do Estonii; 
 • możesz korzystać z szerokiej oferty wykładów gościnnych oraz corocznej szkoły jesiennej, organizowanej wspólnie z fennistami z Pragi, Greifswaldu i Kolonii; 
 • możesz wziąć udział w kursach letnich języka fińskiego, a także odbyć praktyki zawodowe w Finlandii; 
 • masz okazję brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Ambasadę Finlandii w Warszawie; 
 • możesz rozwijać swoje zainteresowania, współpracując z kołem naukowym Majakka; 
 • dużym atutem studiów w Katedrze Hungarystyki jest także kameralna atmosfera oraz liczne przedsięwzięcia integrujące studentów i pracowników, zarówno fennistów, jak i hungarystów (tradycyjne spotkania wigilijne, koncerty, fińskie karaoke itp.).

CZY TEN KIERUNEK JEST DLA MNIE?

TAK, jeżeli:

 • chciałbyś przeżyć ciekawą przygodę, jaką jest nauka unikatowego języka; 
 • interesują Cię literatura, kultura i historia Finlandii; 
 • chciałbyś na wiele sposobów pogłębiać i rozwijać swoje fennistyczne zainteresowania i pasje; 
 • chciałbyś zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

GDZIE ZNAJDĘ PRACĘ PO TYM KIERUNKU?

Absolwenci fennistyki na Wydziale Neofilologii UW pracują przede wszystkim: 

 • w międzynarodowych firmach stawiających na wielokulturowe zespoły;
 • w dyplomacji i administracji publicznej;
 • w instytucjach kultury; jako tłumacze;
 • jako nauczyciele lub lektorzy; jako pracownicy naukowi.

CZY WIESZ, ŻE…

Studia w zakresie fennistyki powstały w 2007 roku, ale sam lektorat języka fińskiego utworzono w Katedrze Hungarystyki jeszcze w latach sześćdziesiątych?