Rada Dydaktyczna dla kierunków: fennistyka, filologia ugrofińska, hungarystyka


Skład Rady

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

  1. dr Ewelina Bator;
  2. dr Anna Buncler – Wiceprzewodnicząca;
  3. dr Csilla Gizińska;
  4. mgr Ildikó Kozak;
  5. dr Łukasz Sommer;
  6. dr Elżbieta Szawerdo – Przewodnicząca;
  7. dr Katalin Török;
  8. mgr Ariana Fabiszewska.

Uchwały Rady: