Kalendarz akademicki 2021/2022 (pdf)

Semestr zimowy 1.10.2021–20.02.2022

 • zajęcia dydaktyczne, blok I, 2.10–31.10.2021
 • ostateczny termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów, 22.10.2021
 • zajęcia dydaktyczne, blok II, 2.11–5.12.2021
 • okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, 1.10.2021–20.02.2022
 • zajęcia dydaktyczne, blok III, 6.12–22.12.2021
 • wakacje zimowe, 23.12.2021–9.01.2022
 • zajęcia dydaktyczne, blok III (cd.), 10.01.2022–30.01.2022
 • dni wolne od zajęć dydaktycznych, 1.10.2021, 12.11.2021
 • ostateczny termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym, 21.01.2022
 • egzaminacyjna sesja zimowa, 31.01–1.02.2022
 • pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych, 31.01–1.02.2022
 • przerwa międzysemestralna, 14.02–20.02.2022

Semestr letni 21.02–30.09.2022

 • zajęcia dydaktyczne, blok I, 21.02–20.03.2022
 • egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego, 25.02–6.03.2022
 • okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego 2021/2022 (dotyczy kierunków studiów, dla których planowany termin ich zakończenia przypada na koniec semestru zimowego), 7.03–31.03.2022
 • ostateczny termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów, 18.03.2022
 • zajęcia dydaktyczne, blok II, 21.03–30.04.2022
 • wakacje wiosenne, 14.04–19.04.2022
 • zajęcia dydaktyczne, blok III, 4.05–15.06.2022
 • dni wolne od zajęć dydaktycznych, 6–7.05.2022 (Juwenalia), 16–19.06.2022
 • ostateczny termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim, 3.06.2022
 • okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2022/2023, 1.06–30.09.2022
 • egzaminacyjna sesja letnia, 20.06–10.07.2022
 • pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych, 20–21.06.2022
 • wakacje letnie, 11.06–30.09.2022
 • blok wakacyjny I, 18.07–19.08.2022
 • blok wakacyjny II, 29.08–23.09.2022
 • egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego, 29.08–11.09.2022
 • pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych, 29–30.08.2022
 • okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2021/2022, 12–30.09.2022