KATEDRA HUNGARYSTYKI
Uniwersytet Warszawski.
Wydział Neofilologii
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

sekretariat: Urszula Grzelecka, pokój 2.416, tel. (+48) 22 55-20-975, (+48) 22 55-20-917
Kierownik Katedry dr Csilla Gizińska, pokój 2.419, tel. (+48) 22 55-20-976
Kierownik Studiów dr Elżbieta Szawerdo, pokój 2.419, tel. (+48) 22 55-26-055

fax (+48) 22 55-26-098
email: hungarystyka@uw.edu.pl
www.hungarystyka.uw.edu.pl

Facebook:

fb.com/Katedra.Hungarystyki.UW

Konto:

Uniwersytet Warszawski Wydział Neofilologii-Katedra Hungarystyki,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
71 1160 2202 0000 0000 6232 6100

Grupa dyskusyjna:

Aby dołączyć do grupy dyskusyjnej HUNGAFIN, należy posiadać konto Google (szczegółowe informacje na stronie pomocy).