Druga tura ogólnouniwersytecka dot. częściowych studiów Erasmus

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek zatwierdził zasady drugiej…