Site Loader

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek zatwierdził zasady drugiej tury kwalifikacji na częściowe studia Erasmus (SMS). Druga tura trwać będzie do 14.10.2022r., jest koordynowana przez Sekcję Erasmus i dotyczy wyjazdów w semestrze letnim 2022/23. W drugiej turze NIE mogą brać udziału studenci, którzy zostali zakwalifikowani w pierwszej turze 2022/23, nawet, jeśli zrezygnują z przyznanego stypendium. Zasady i formularze dot. drugiej tury znajdą Państwo na stronie BWZ. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Erasmus+ w Katedrze Hungarystyki, dr Anną Buncler.