Site Loader

1. Od 10 stycznia br. Wydział Neofilologii wraca do pracy w trybie stacjonarnym z zachowaniem dotychczasowych zasad reżimu sanitarnego, przede wszystkim wymogu zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki;

2. Trwa nabór wniosków na dofinansowanie działań naukowych w ramach dwóch programów:

Mikrogranty dla studentów – program WN dla zespołów studentów studiów I i II stopnia

Perły nauki – program MEiN dla studentów studiów II stopnia

W imieniu Zespołu Dziekańskiego życzę Państwu, aby Nowy Rok sprzyjał rozwojowi pasji intelektualnych, pomysłów i przyjaźni  – nie tylko w ramach programów stypendialnych.

Monika Kostro

Prodziekan ds. studenckich WN