Informacje KJD dot. pracy stacjonarnej i programów dofinansowania działań naukowych

1. Od 10 stycznia br. Wydział Neofilologii wraca do pracy w trybie stacjonarnym z zachowaniem dotychczasowych zasad reżimu sanitarnego, przede…