Wytyczne do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Kierunkowego

I. Egzamin pisemny Przy pracy nad testem należy używać przeglądarki Google Chrome. Zgodnie z zarządzeniem…