Katedra Hungarystyki

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polski | English | Magyar | Suomi

oferta pracy - węgierski, Wrocław

Drukuj

ACN is a leading direct selling company

offering highly competitive telecommunication services to consumers and small businesses in Europe, North America, and Asia Pacific.

To further strengthen our team, we are looking for:

Order Management Analyst with Hungarian

Reference: (OMA/06/11)

Location: Wrocław

Więcej…
 

Młodzi lingwiści poszukiwani

Drukuj

Konferencja „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie” organizowana jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Nauki i Studiów Wyższych, Uniwersytetem Warszawskim. Jest to wydarzenie, które zgromadzi ponad 300 europejskich specjalistów ds. wielojęzyczności. Przez dwa dni, 28 i 29 września, w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego lingwiści będą dyskutować o potrzebach kształcenia językowego w świetle integracji europejskiej i perspektywach rozwoju polityki językowej.

Informacja na temat naboru oraz sposobu rekrutacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/mlodzi-lingwisci-poszukiwani.

 

stypendia za naukę

Drukuj

Studenci, którzy w roku akademickim 2011/2012 będą ubiegać się o stypendium naukowe, zobowiązani są do złożenia w sekretariacie do końca sesji poprawkowej tzn. do 11.09.2011 r.:

• wniosku o przyznanie stypendium (zał. 6. do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW)
• indeksu

Dla studentów, którzy w semestrze letnim przebywali na stypendiach, termin złożenia ww. wniosku i indeksu jest przedłużony do dn. 30.09.2011.

Uwaga! Studenci, którzy nie złożą wniosków i indeksów w wyznaczonym terminie, nie będą brani pod uwagę przy przydzielaniu stypendiów przez Komisję Stypendialną KH.

 

terminy egzaminów w sesji letniej

Drukuj

egzaminy licencjackie:
specjalizacja węgierska:
21.06. od 10:00
27.06. od 10:00
specjalizacja fińska:
27.06. od 10:00
28.06. od 10:00

Więcej…
 

informacje przed obroną

Drukuj

Przed obroną należy złożyć:

 1. 5 zdjęć formatu 6,5 x 4,5 cm
 2. Rozliczenie z BUWem
 3. Rozliczenie z Biblioteką KH
 4. Rozliczenie ze SJO
 5. Opłata na konto KH za dyplom: 60 zł – tylko w języku polskim, 100 zł – w języku polskim i angielskim
 6. Indeks wraz z kartą

Konto KH: 71 1160 2202 0000 0000 6232 6100

Na studiach magisterskich dodatkowo:

 1. Pracę magisterską – w dwóch egzemplarzach wydrukowaną dwustronnie
 2. Pracę na płycie CD – w formacie .doc i .pdf.

 

 


Strona 78 z 91

Godziny pracy sekretariatu

 • poniedziałek - 12-15
 • wtorek - nieczynny
 • środa - 10-14
 • czwartek - 10-14
 • piątek - 10-13
Forum Węgierskie

Created with financial support
from UE Erasmus Programme.