Site Loader

BWZ ogłosiło zasady dot. II tury kwalifikacji (tzw. ogólnouniwersyteckiej) na studia częściowe Erasmus. Wyjazdy w ramach II tury dotyczą wyjazdów wyłącznie w semestrze letnim. Wysokość stypendium do Finlandii to 550 euro, na Węgry i do Estonii – 450 euro (dodatkowo 250 euro dla osób pobierających stypendium socjalne i osób z niepełnosprawnościami).

Zainteresowane osoby więcej informacji na temat II tury oraz wymaganych dokumentach mogą znaleźć na stronie:

bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/09/2023_kom_II_tura_SMS_z_finansami.pdf

W związku z II turą dr Anna Buncler będzie miała dyżur w piątek 22 września w godz. 10:00-11:00, pokój 3.233 (pokój fennistów) – prośba o wcześniejszy kontakt mailowy.

Aby ubiegać się o stypendium na semestr letni, należy mieć zaliczony poprzedni rok akademicki (możliwy jest tylko jeden warunek) oraz mieć średnią min. 3,49. Należy także wypełnić formularz zgłoszeniowy, wskazać maksymalnie dwie uczelnie i uzasadnić swój wybór (ten formularz musi być zaopiniowany przez koordynatora Erasmus), przedstawić zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego oraz zaświadczenie o braku warunków lub liczbie przedmiotów zaliczonych warunkowo na kierunku, z którego miałby nastąpić wyjazd, a także oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów w ramach Erasmus+. Wszystkie te formularze są dostępne na stronie BWZ.uw.edu.pl/studia-2023-2024 w sekcji Komunikaty.

Kwalifikacja w II turze trwa do 16 pażdziernika 2023.