Site Loader

W najbliższych dniach rozpocznie się rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie odbywające się w czasie wakacji. W bloku wrześniowym w ofercie pojawi się kurs prowadzony przez dr Ewelinę Bator.

Uczestnicy będą mieli możliwość zgłębienia podstaw języka fińskiego, odkrycia fascynujących miejsc na mapie Finlandii oraz poznania wybitnych postaci fińskiej kultury.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich (lub trzeciego i czwartego roku, jeśli studia trwają cztery lata) oraz pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich, a w przypadku studiów jednolitych magisterskich – studenci czwartego lub piątego roku.

Sylabus kursu dostępny jest tutaj.