Site Loader

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Neofilologii w sprawie czasowego przeniesienia zajęć dydaktycznych do trybu zdalnego w okresie od 1 do 15 grudnia br.:

[aktualizacja: tryb nauczania zdalnego został przedłużony do dnia 22 grudnia br.]