wybory uzupełniające

Informacja o wyborach uzupełniających do Rady Samorządu Studentów, Rad Dydaktycznych oraz Rady Wydziału: