Site Loader

W niedzielę 15 maja Wydział Neofilologii UW rozpoczął dedykowaną kandydatom z Ukrainy rekrutację na studia na rok akademicki 2022/2023. W pierwszej kolejności został uruchomiony nabór w trybie kontynuacji studiów. W katalogu kierunków Wydziału Neofilologii znajdują się także kierunki prowadzone przez Katedrę Hungarystyki: fennistyka i hungarystyka (studia I stopnia).
Szczegóły oferty (w tym zasady kwalifikacji) znajdują się na stronie IRK Ukraina pod następującymi linkami: (fennistyka) (hungarystyka)

Najważniejsze informacje:

 1. uruchomiona rekrutacja dotyczy kontynuacji studiów rozpoczętych na uczelni ukraińskiej.  UWAGA: nabór na fennistykę w trybie kontynuacji studiów jest możliwy tylko na I i III rok studiów I stopnia (w roku akad. 2022/2023 nie będzie II i IV roku);
 2. zapisy w systemie IRK Ukraina (ukraina.irk.edu.pl) będą trwać do 30 maja do godz. 23:59;
 3. limit miejsc w rozpoczętej turze rekrutacji: fennistyka – 2 miejsca oraz hungarystyka – 6 miejsc;
 4. podstawą kwalifikacji będzie stacjonarny egzamin pisemny i ustny z języka fińskiego (dla kandydatów na fennistykę) oraz węgierskiego (dla kandydatów na hungarystykę) na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na którym kandydat z Ukrainy chce kontynuować studia;
 5. z egzaminu (pisemnego i ustnego łącznie) można otrzymać maksymalnie 200 punktów (minimum niezbędne do zaliczenia egzaminu: 100 punktów);
 6. miejsce egzaminu: Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55 (nr sali zostanie podany w terminie późniejszym); 
 7. termin egzaminu:
 • fennistyka:
  • egzamin pisemny (dla wszystkich poziomów) – 6 czerwca 2022 r., w godz. 11.30-13.30;
  • egzamin ustny (dla wszystkich poziomów)  –   7 czerwca 2022 r. od godz. 13:30;
 • hungarystyka:
  • egzamin pisemny (dla wszystkich poziomów)  – 7 czerwca 2022 r., w godz. 9.00-11.00;
  • egzamin ustny (dla wszystkich poziomów) –  7 czerwca 2022 r. od godz. 14:00.

W dalszej kolejności zostanie uruchomiona rekrutacja na pełen cykl kształcenia (studia I i II stopnia).W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z komisją rekrutacyjną Wydziału Neofilologii za pośrednictwem systemu ukraina.irk.edu.pl lub z wydziałowym koordynatorem ds. rekrutacji kandydatów z Ukrainy dr. Marcinem Gradem: marcingrad@uw.edu.pl