Katedra Hungarystyki

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Polski | English | Magyar | Suomi

Tutkintovaatimukset

Maisteriohjelman laajuus on 4740 tuntia; tutkintorakenne on kaksiportainen: kandidaatintutkinto ja maisterintutkinto.

Kandidaatintutkinto kestää neljä vuotta (8 lukukautta, 3660 tuntia) ja maisterintutkinto puolitoista vuotta (3 lukukautta, 1080 tuntia). Opintojen aikana opiskellaan intensiivisesti suomen kieltä (12 tuntia viikossa ensimmäisellä vuosikurssilla) sekä perehdytään Suomen kulttuuriin, kirjallisuuteen, historiaan ja suomen kielen rakenteeseen. Suomen kielen lisäksi opiskelijat tutustuvat myös toiseen suomalais-ugrilaiseen kieleen – joko unkariin tai viroon, jonka opetus alkaa kolmannella vuosikurssilla ja kestää kaksi vuotta. Opiskelijat suorittavat myös yleiset humanistiset opinnot (kuten filosofia ja kulttuuriantropologia), sekä Varsovan yliopiston tarjoamat valinnaiset opinnot (180+90 tuntia).

Kandidaatintutkinnon viimeisellä vuosikurssilla opiskelija kirjoittaa seminaarityön (hän voi valita joko Suomen kirjallisuuden tai suomen kielitieteen) ja suorittaa lopputentin.

Kandidaatintutkinnon jälkeen opiskelija voi jatkaa opintoja maisteritasolla. Valmistaakseen maisteriksi hänen tulee kirjoittaa pro gradu -tutkielman.

Suomen linjan tutkintovaatimukset saa täältä: