A tanterv szerkezete

Drukuj

A Magyar Filológiai tanszék tanterve összesen 4740 órát foglal magába és két részre osztható.

Első rész - licenciátus (3660 óra) - a tanulmányok első négy éve, amikor is az intenzív nyelvtanulásra helyezzük a hangsúlyt, hogy a hallgatók elsajátíthassák az alapvető nyelvi ismereteket. Megismerik még a magyar vagy finn irodalom, kultúra, nyelvészet, nyelvtörténet és fordítástechnika alapjait. Elsajátítanak egy alapszintű módszertani tudást, ami a bölcsészképzésnél nélkülözhetetlen. Ezenkívül megtanulnak még két idegen nyelvet: egy másik finnugor nyelvet (a finnt vagy a magyart, a szakosítástól függően), ami szorosan összefügg a tanulmányaikkal, és még egy másikat, amely az áltolános egyetemi lektorátusok közül választható. A nyelvórák a Neofilológiai Karon folynak vagy a Varsói Egyetem Idegen Nyelvek Iskolájában.

Második rész - az oklevél megszerzése, a magiszteri cím elnyerése (1080 óra) – három szemeszterig tart – ez idő alatt a hallgatók még jobban megismerik a magyar vagy a finn nyelvet, főleg a jogi és kereskedelmi terminológiát. Azonkívül megismerkednek a magyar vagy finn modern kultúra és társadalom jelenségeivel. Ez az időszak a szakosodásra szolgál, szemináriumok, konverzátóriumok és monográfiai előadások formájában, amelyek a Magyar Tanszéken, a Neofilológiai Karon és még más karokon folynak.
A hallgatók a következő magiszteri specializációk közül választhatnak:
•    egy tudományágon belül, pl. (magyar irodalom, kultúra, nyelvészet, történelem és finnugor nyelvészet)
•    a komparatisztika keretén belül, pl.(irodalmi, történelmi, kulturális és nyelvészeti kapcsolatok a finnugor népek és más európai népek között).
A rendes tanegységeken kívül a hallgatóknak ki kell egészíteniük tanulmányaikat az ún. "programtöbblettel", amelyet a Magyar Tanszék, a Neofilológiai Kar és az egyetem más karai nyújtanak.
Például: Történelmi irányú képesítés megszerzése olyan tantárgyak felvételét követeli meg, amelyeket a promotor javasol az ún. "programtöbblet" keretében, tehát amelyek szerinte az alapvető történelmi ismeretek megszerzéséhez nélkülözhetetlenek. A programban szereplő magiszteri specializáció a szükségletek és a tanszék lehetőségeinek figyelembe vétele szerint alakul.

A Magyar Tanszék magyar és finn nyelvi lektorátusokat vezet a Neofilológiai Kar lektorátusain belül, melyeket más karok hallgatói is látogathatnak.

Nappali és esti filológiai tagozatok kerettanterve 

A magyar szakosítás részletes tanterve, a licencjátusi és magiszteri képzésre bontva, lejjebb letölthető: