Informacja dla studentów przystępujących do rejestracji na zajęcia ogólnouniw., lektoraty i wf

Środa, 10. Wrzesień 2008 03:30
Drukuj

1. Pierwszym krokiem umożliwiającym dostęp do danych o zajęciach jest zarejestrowanie się na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

2. Rejestracja odbywa się w turach (terminach podawanych w USOS-ie). Należy je sprawdzać, ponieważ mogą ulegać przesunięciom.

3. Przed podjęciem decyzji o wyborze zajęć (ogólnouniwersyteckich, lektoratów, wf) należy wydrukować plan zajęć swojej grupy, żeby wybrać zajęcia i terminy niekolidujące z kursowymi.

4. Przy wyborze zajęć ogólnouniwersyteckich należy uwzględniać obligatoryjną minimalną liczbę godzin wymaganą w planie studiów.

5. Zajęcia z wf obowiązują w wymiarze 4 semestrów do zrealizowania w ciągu 5 semestrów (2,5 roku).

6. Lektoraty oferowane przez Wydział Neofilologii odbywają się w blokach w poniedziałki i czwartki od 13:00 do 16:30.

7. Zapisu na zajęcia należy dokonywać po zebraniu i skoordynowaniu powyższych danych.