dla chętnych do odpłatnego prowadzenia zajęć w Zamku Królewskim w Warszawie

Wtorek, 12. Październik 2010 14:29
Drukuj

Dział Oświatowy Zamku Królewskiego w Warszawie zaprasza studentów wydziałów humanistycznych (od drugiego roku) na kurs przygotowujący do prowadzenia lekcji muzealnych w Zamku z uczniami szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 18 października o godzinie 10.00. Na spotkaniu zostaną omówione warunki przystąpienia do kursu.

Pomyślne ukończenie kursu otwiera możliwość podpisania umowy o dzieło na prowadzenie zajęć. Kurs jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00. Obejmują wykłady połączone z poznawaniem ekspozycji muzealnej oraz warsztaty z zakresu  techniki mowy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Zamku na stronie www.zamek-krolewski.pl (zakładka lekcje muzealne).