Uwaga - praktyki

Poniedziałek, 21. Czerwiec 2010 22:18
Drukuj

Przed rozpoczęciem praktyk student powinien zgłosić się do Pełnomocnika ds. praktyk w Katedrze, mgr Ildikó Kozak, w celu uzyskania zatwierdzenia planu praktyki oraz dokonania formalności związanych ze zgłoszeniem studenta do ubezpieczenia. Następnie student powinien zgłosić się do Zastępcy Kierownika Katedry, dr Csilli Gizińskiej, w celu załatwienia pozostałych formalności.