Katedra Hungarystyki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polski | English | Magyar | Suomi

sobota w bibliotece

Drukuj

Biblioteka KH będzie czynna w najbliższą sobotę (4 czerwca) w godzinach 11°°-15°°. Zapraszamy!

 

majowa sobota w bibliotece

Drukuj

Biblioteka KH będzie czynna w sobotę, 14 maja, w godzinach 11:00-15:00. Zapraszamy.

 

Konferencja o literaturze fińskiej

Drukuj
W dniach 7—9 kwietnia 2016 r. w Katedrze Hungarystyki UW odbyła się trzydniowa konferencja pod tytułem Suomalainen kirjallisuus: tutkimus, kääntäminen, opetus (Literatura fińska: badania, przekład, dydaktyka), współorganizowana przez Pracownię Finlandystyki i Centrum Wymiany i Współpracy Międzynarodowej (CIMO) przy fińskim Ministerstwie Edukacji.

W konferencji wzięło udział 30 wykładowców języka i literatury fińskiej z uczelni środkowo- i wschodnioeuropejskich, na których filologia fińska funkcjonuje jako samodzielny kierunek nauczania — czeskich (Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Masaryka w Brnie), estońskich (Uniwersytety Talliński i Tartuski), litewskich (Uniwersytet Wileński), łotewskich (Uniwersytet Łotewski w Rydze), polskich (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski) oraz słowackich (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie). Ponadto wyniki swoich badań zaprezentowały doktorantki z warszawskiej Pracowni Finlandystyki.

 

Więcej zdjęć poniżej:
Więcej…
 

Zoltán Z. Varga z wykładem gościnnym w naszej Katedrze

Drukuj
20 kwietnia studenci III, IV i V roku filologii ugrofińskiej z językiem węgierskim mieli okazję wysłuchać wykładu Zoltána Z. Vargi, wykładowcy Uniwersytetu w Pécs i pracownika naukowego Instytutu Literaturoznawstwa Węgierskiej Akademii Nauk pt. Az irodalmi napló a modern magyar irodalomban: egy műfaj újra felfedezése. Csáth Géza, Füst Milán és Márai Sándor naplói.

Po krótkim wstępie prezentującym historię najważniejszych autobiograficznych gatunków literackich w literaturze węgierskiej mogliśmy usłyszeć o procesie ponownego odradzania się dziennika literackiego w węgierskiej literaturze współczesnej (na przykładzie dzienników spisywanych przez Gézę Csátha, Milána Füsta oraz Sándora Máraiego).

 

zdjęcia z wykładów gościnnych

Drukuj

W ostatnim czasie nasza katedra gościła dwoje naukowców zajmujących się szeroko pojętymi Węgrami.

5 kwietnia mieliśmy okazję wysłuchać rozmowy prof. Csaby Gy. Kissa z historykiem sztuki, dr. Zoltánem Gyalókaym, nt. Paweł z Lewoczy. Rzeźbiarz ze Spisza, między Krakowem a Norymbergą. Dr Gyalókay barwnie opisał realia działalności dawnych warsztatów rzeźbiarskich (dowiedzieliśmy się np., że do obowiązków czeladnika należało odbycie dwuletniej podróży za granicę) oraz zwrócił uwagę na to, jak ważny jest Paweł z Lewoczy dla Słowaków, którzy nie powiedzą o nim inaczej niż Mistrz Paweł.

Dr Zoltán Gyalókay (ur. 1970) jest absolwentem Katedry Historii Sztuki KUL. Studia doktoranckie skończył na Wydziale Historycznym UJ (rozprawa: Małopolsko-spiskie rzeźby Marii z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XIV wieku. Studia nad recepcją form francuskiej rzeźby gotyckiej w Europie Środkowej, napisana pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka). Obecnie jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki UW. Jego dziedziną zainteresowań jest rzeźba i malarstwo Europy Środkowej z okresu 1300-1550.


22 marca w ramach Programu Erasmus odbył się wykład pani dr Doroty Dziewońskiej-Kiss (z Katedry Polonistyki budapeszteńskiego Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa) pt. Konceptualizacja pojęcia <życie> i <śmierć> w języku polskim i węgierskim (w świetle materiałów ankietowych).

Dokonana przez dr Dziewońską-Kiss analiza zebranego bogatego materiału ankietowego ukazała interesujące podobieństwa i różnice w sposobach konceptualizacji tych kluczowych pojęć w obu badanych językach (np. najczęstszym czasownikiem kojarzącym się z życiem jest dla Polaków "pracować", podczas gdy dla Węgrów – eszik 'jeść'). Ciekawe było również zobaczyć, które przysłowia i powiedzenia związane z życiem i śmiercią są nadal powszechnie używane.

foto: Szymon Pawlas

 


Strona 20 z 88

Godziny pracy sekretariatu

  • poniedziałek - 12-15
  • wtorek - nieczynny
  • środa - 10-14
  • czwartek - 10-14
  • piątek - 10-13
Forum Węgierskie

Created with financial support
from UE Erasmus Programme.