Katedra Hungarystyki

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polski | English | Magyar | Suomi

Program studiów

Drukuj

Nowe programy studiów (obowiązujące od roku akad. 2019/2020) na hungarystyce i finlandystyce.Nowy program studiów I stopnia obowiązujący od roku akad. 2017/2018:

Nowy program studiów II stopnia obowiązujący od roku akad. 2016/2017:

Program studiów I stopnia na kierunku filologia ugrofińska,
specjalność filologia ugrofińska  – język węgierski / język fiński
profil ogólnoakademicki


Czas trwania studiów: 8 semestrów (czteroletnie)
Liczba punktów ECTS: 240 pkt.

Studia licencjackie kończą się obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu: licencjata filologii ugrofińskiej – język węgierski, licencjata filologii ugrofińskiej – język fiński.
Uzyskanie dyplomu licencjackiego w Katedrze Hungarystyki wymaga zaliczenia wszystkich objętych programem przedmiotów:

 • na specjalności filologia ugrofińska - język węgierski: 3 570 godzin,
 • na specjalności filologia ugrofińska - język fiński: 3 330 godzin zajęć

oraz uzyskania 240 pkt. ECTS (łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych).

Każdy przedmiot kończy się egzaminem (Egz) bądź zaliczeniem na ocenę (Zal).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie: wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz seminarium licencjackiego.

Na IV roku studiów student ma do wyboru jedną z dwóch specjalizacji: literaturoznawczą lub językoznawczą.

Program  studiów licencjackich zawiera wspólne dla obu specjalności: węgierskiej i fińskiej, przedmioty kształcenia ogólnego i przedmioty o charakterze metodologicznym (filozofię, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, podstawy ugrofinistyki, antropologię kultury) oraz przedmioty kształcenia  specjalistycznego, zależne od specjalizacji fińskiej lub węgierskiej, obejmujące pierwszy i drugi język ugrofiński, gramatykę opisową języka, translatorium, literaturę, wiedzę o kulturze, historię. Na obu specjalnościach, na pierwszych dwóch latach studiów, stosunkowo wiele godzin zajęć przeznaczone zostało na intensywną naukę wybranego języka (kierunkowego), co ma zapewnić studentowi kompetencję językową umożliwiającą mu udział w zajęciach prowadzonych na dalszych latach studiów w danym języku.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy.


Program studiów II stopnia na kierunku filologia ugrofińska,
specjalność filologia ugrofińska  – język węgierski / język fiński
profil ogólnoakademicki

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba punktów ECTS: 90  pkt.

Studia magisterskie kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu: magistra filologii ugrofińskiej – język węgierski, magistra filologii ugrofińskiej – język fiński.

Uzyskanie dyplomu magisterskiego w Katedrze Hungarystyki wymaga zaliczenia wszystkich objętych programem przedmiotów:

 • na specjalizacji węgierskiej: 780 godzin,
 • na specjalizacji fińskiej: 780 godzin zajęć

oraz uzyskania 90 pkt. ECTS (łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych).

Każdy przedmiot kończy się egzaminem (Egz) bądź zaliczeniem na ocenę (Zal).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie: wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz seminarium magisterskiej.

W ramach studiów student ma do wyboru jedną z dwóch specjalizacji: literaturoznawczą lub językoznawczą.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy.

 

• Studia I stopnia FILOLOGIA UGROFIŃSKA – JĘZYK WĘGIERSKI (obowiązuje od roku akad. 2012/2013)
• Studia I stopnia FILOLOGIA UGROFIŃSKA – JĘZYK FIŃSKI (obowiązuje od roku akad. 2012/2013)

• Studia II stopnia FILOLOGIA UGROFIŃSKA – JĘZYK WĘGIERSKI
• Studia II stopnia FILOLOGIA UGROFIŃSKA – JĘZYK FIŃSKI

• Studia I stopnia dla studentów rozpoczynających studia przed rokiem akad. 2012/2013 (linia węgierska / linia fińska)

 

Godziny pracy sekretariatu

 • poniedziałek - 12-15
 • wtorek - nieczynny
 • środa - 10-14
 • czwartek - 10-14
 • piątek - 10-13
Forum Węgierskie

Created with financial support
from UE Erasmus Programme.