Katedra Hungarystyki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polski | English | Magyar | Suomi

Zasady oceniania

Drukuj
Studenci oceniani są na podstawie egzaminów lub prac kontrolnych organizowanych w trakcie i/lub pod koniec każdego semestru. Okresem zaliczeniowym, zależnie od rodzaju zajęć dydaktycznych, może być semestr lub rok akademicki.

Równolegle stosuje się dwie skale ocen: tradycyjną (stopnie) oraz punktową ECTS (European Credit Transfer System) opracowaną przez Komisję Europejską.

Punktacja ECTS gwarantuje studentom uznanie zaliczeń i egzaminów zdanych na uniwersytetach Unii Europejskiej. System ECTS zapewnia porównywalność programów studiów uczelni europejskich oraz ocenę wyników uzyskanych podczas studiów.

Za zaliczenie każdego przedmiotu zawartego w programie studiów przyznawana jest określona ilość punktów, z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego, za które przysługuje 0 punktów ECTS. W ciągu jednego roku akademickiego student musi zgromadzić 60 punktów ECTS.

Ilość punktów ECTS, jaką można zgromadzić w ciągu dwóch etapów studiów wynosi:

  • w pierwszym etapie studiów  - 240 punktów (licencjat)
  • w drugim etapie studiów      -  90 punktów (magisterium)
 

Godziny pracy sekretariatu

  • poniedziałek - 12-15
  • wtorek - nieczynny
  • środa - 10-14
  • czwartek - 10-14
  • piątek - 10-13
Forum Węgierskie

Created with financial support
from UE Erasmus Programme.