Staże językowe na Węgrzech

Piątek, 17. Sierpień 2007 16:28
Drukuj

Przez cały okres studiów studenci mają możliwość wyjazdów na Węgry na kilkumiesięczne stypendia Ministerstwa Edukacji Narodowej, by na tamtejszych uniwersytetach doskonalić znajomość języka węgierskiego, uczestnicząc w lektoratach dla cudzoziemców oraz w innych zajęciach. Podstawą kwalifikacji na stypendium są wyniki osiągnięte przez studenta. Podczas pobytu na Węgrzech student otrzymuje bezpłatne zakwaterowanie w domu studenckim przyjmującego uniwersytetu węgierskiego (najczęściej jest to – Uniwersytet im. Lóránda Eötvösa w Budapeszcie - ELTE) oraz stypendium w wysokości ok. 200 USD miesięcznie wypłacane przez Ambasadę RP. Ponadto studenci mogą się ubiegać o przyznanie stypendium na wyjazd na Letni Uniwersytet w Debreczynie.