Lista pracowników

Czwartek, 07. Październik 2010 10:03
Drukuj

p. o. Kierownik Katedry: dr Csilla Gizińska

Zastępca Kierownika Katedry ds. studenckich: dr Elżbieta Szawerdo

Pracownicy: [lista dostępna również na stronie ogólnouniwersyteckiej]

prof. dr hab. Bożenna Bojar bbojar*uw.edu.pl językoznawstwo ogólne 3.052
prof. Csaba Kiss csgkiss*gmail.com historia kultury Węgier
(profesor wizytujący)
3.053
prof. Mika Hallila m.hallila*uw.edu.pl literatura i kultura Finlandii
(profesor wizytujący)
3.050
dr Csilla Gizińska csilla.gizinska*uw.edu.pl literaturoznawstwo węgierskie 2.026 55-20-976
dr Elżbieta Cygielska e.cygielska*uw.edu.pl literaturoznawstwo węgierskie 3.047 55‑26‑077
dr Łukasz Sommer lukaszsommer*uw.edu.pl historia kultury fińskiej 3.050
dr Anna Buncler a.buncler*uw.edu.pl językoznawstwo fińskie 3.050
dr Elżbieta Szawerdo eszawerdo*uw.edu.pl literaturoznawstwo węgierskie, hungarologia 2.024 55-26-055
dr Katalin Török katalin.torok*uw.edu.pl językoznawstwo węgierskie 3.047 55-26-077
dr Anna Grzeszak anna.grzeszak*uw.edu.pl językoznawstwo węgierskie 3.047 55-26-077
dr Magdalena Roguska m.roguska*uw.edu.pl literaturoznawstwo węgierskie 3.047 55-26-077
dr Szymon Pawlas szymon.pawlas*uw.edu.pl językoznawstwo węgierskie, ugrofinistyka 3.047 55-26-077
dr Marcin Grad marcingrad*uw.edu.pl historia Węgier, hungarologia 3.047 55-26-077
lektoraty
mgr Ildikó Kozak i.kozak*uw.edu.pl lektorat języka węgierskiego 3.046 55-26-076
mgr Monika Antal monika.antal*uw.edu.pl lektorat języka węgierskiego 3.046 55-26-076
mgr Paula Wolski p.wolski4*uw.edu.pl lektorat języka fińskiego 3.048 55-26-078
mgr Svetlana Kass ks.sveta*gmail.com lektorat języka estońskiego 3.048 55-26-078
mgr Emmi Pollari emmi.pollari*gmail.com lektorat języka fińskiego 3.048 55-26-078
biblioteka i administracja
mgr Halina Grzymska h.grzymska*uw.edu.pl kierownik biblioteki 0.115 55-20-960
mgr Urszula Grzelecka hungarystyka*uw.edu.pl sekretariat 2.022 55-20-975

Doktoranci:

mgr Małgorzata Taranek mtaranek*student.uw.edu.pl językoznawstwo węgierskie 3.051
mgr Agnieszka Barátka abaratka*gmail.com językoznawstwo węgierskie 3.051
mgr Ewelina Bátor lektorat języka fińskiego 3.048 55-26-078
mgr Joanna Rydzewska lektorat języka fińskiego 3.048 55-26-078
mgr Joanna Elantkowska-Białek jo_elan*wp.pl lektorat języka fińskiego 3.048 55-26-078
mgr Elżbieta Wlaźnik 3.051
mgr Damian Kaleta dam.kaleta*gmail.com językoznawstwo węgierskie 3.051