Katedra Hungarystyki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polski | English | Magyar | Suomi

Wykład plenarny dr Gizińskiej na Uniwersytecie Óbuda

Drukuj

W miniony wtorek, 29 maja 2018 roku na Uniwersytecie Óbuda w Budapeszcie odbyła się - zorganizowana po raz drugi - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Krajowe i zagraniczne modele w nauczaniu projektowym" ("Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferencia), mająca charakter nie tylko naukowy, ale i szkoleniowy, dając uczestnikom możliwość wymiany poglądów, konkretnych pomysłów oraz doświadczeń z zakresu nauczania metodą projektów.
W sesji plenarnej dr Csilla Gizińska wygłosiła referat, w którym nie tylko przybliżyła uczestnikom konferencji i przybyłym gościom 66-letnią historię naszej Katedry, ale i dokonała analizy wpływu podejścia i myślenia projektowego na opracowanie modułowego nauczania języka węgierskiego w Katedrze Hungarystyki UW (A projekt szerepe a magyar nyelv oktatásában a Varsói Egyetemen).