Katedra Hungarystyki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polski | English | Magyar | Suomi

Profesor Csaba Kiss z węgierskim odznaczeniem państwowym

Drukuj

Z wielką radością informujemy, że profesor Csaba Kiss, pracownik naszej katedry, został tegorocznym laureatem odznaczenia "Na rzecz Obywatelskich Węgier" (a Polgári Magyarországért díj). W czwartek, 14 grudnia 2017 roku, wręczył mu je w Budapeszcie László Kövér, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier. W uzasadnieniu podkreślono przede wszystkim niezastąpioną wartość wieloletnich badań Profesora w dziedzinie kultury i historii narodów środkowoeuropejskich, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii narodowej pamięci i problemu rozliczeń z przeszłością.

Przewodniczący Kövér przypomniał rolę, jaką w życiu Odznaczonego odegrały jego podróże po Polsce w okresie PRL, podczas których doszedł do wniosku, że system zbudowany na kłamstwie musi upaść. Minister Zoltán Balog, prezes Fundacji na rzecz Obywatelskich Węgier, wyraził swoje uznanie dla harmonii, z jaką w życiu Profesora uzupełnia się jego protestancka wiara chrześcijańska i dążenie do wiedzy.

Profesor Kiss w swojej mowie podkreślił, jak istotna jest znajomość "sąsiednich światów". Zwrócił uwagę na potrzebę wspierania młodzieży chcącej poznawać kulturę i języki sąsiednich narodów.

Odznaczenie to zostało utworzone w 2005 roku i jest przyznawana węgierskim osobistościom lub organizacjom urzeczywistniającym w swojej działalności na różnych polach wartości obywatelskie i chrześcijańskie.

 

Fotó: Emmi/Bartos Gyula [orientpress.hu/cikk/2017-12-14_-kiss-gy-csaba-kapta-a-polgari-magyarorszagert-dijat]