Katedra Hungarystyki

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polski | English | Magyar | Suomi

obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku

Drukuj

Uwaga Studenci I roku!

 • Obowiązkowe szkolenie z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej (POWI)
  odbędzie się dnia 22 listopada (środa) w godz. 16.30-20.00
  w sali 1.007 na I piętrze.
 • Szkolenie jest jednorazowe i zakończone testem.

Uwaga studenci I roku studiów!

(Dotyczy także studentów I roku studiów II stopnia, którzy na studiach I stopnia nie uczestniczyli w szkoleniu BHP, lub odbyli je przed rokiem 2013/2014 r.)

Informacje dot. szkolenia BHP (internetowe):

Program szkolenia i test będzie dostępny na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) w terminie od 6 listopada 2017 r. do 9 lutego 2018 r.

 • Termin poprawkowy od 2 marca do 8 marca 2018 r.
 • Dodatkowe terminy nie są przewidziane.
 • Szkolenie jest zakończone egzaminem testowym (26 pytań zamkniętych jednokrotnej odpowiedzi) zaliczenie testu będzie automatycznie wyliczone przez system i po zakończonej turze przesłane do systemu USOS.

 • Osoby, które mają zaliczenia z BHP z innej uczelni albo innym wydziale UW proszone są o jak najszybsze zgłoszenie tego opiekunom roku i złożenie w sekretariacie podania z prośbą o przepisanie tego przedmiotu. Do podania proszę dołączyć wydruk na karcie przebiegu studiów. Jest to konieczne, albowiem te osoby nie będą umieszczane na listach do szkolenia BHP w tym roku akademickim.
 • Ewentualne powtarzanie tego przedmiotu można zrealizować w terminie 1.09-15.09.2018 i wiąże się z opłatą 200 zł.