Zasady udostępniania książek w Bibliotece KH

Wtorek, 29. Wrzesień 2015 14:43
Drukuj

Czytelnicy, na podstawie legitymacji studenckiej, muszą w wypożyczalni BUW (ul. Dobra 55/56) uzyskać kartę biblioteczną.

Książki wypożycza się wg limitów:

Zamówienia i prolongatę na książki prosimy składać w katalogu online chamo.buw.uw.edu.pl.

Książki oznaczone w katalogu online non circ. przeznaczone są tylko do korzystania w czytelni.

Jak zamawiamy?

Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczo-nych książek biblioteka nalicza kary pieniężne w wysokości 0,50 zł. za wol. za każdy dzień przetrzymania.

>>> SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN BIBLIOTEKI <<<

Halina Grzymska – Biblioteka