Katedra Hungarystyki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polski | English | Magyar | Suomi

Dzień Zdrowia Psychicznego

Drukuj

plakatProponowane działania z okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego na Uniwersytecie Warszawskim

8 października 2010 r. (piątek)


10.00 – 12.30, sala 200 Mały Dziedziniec UW, Krakowskie Przedmieście 26/28 (budynek Samorządu Studenckiego)

Jak chronić zdrowie psychiczne?


Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji osób chorych psychicznie.
Panel będzie poświęcony m.in. sposobom ochrony zdrowia psychicznego, projektom ustawodawstwa antydyskryminacyjnego w kraju i na świecie, kampaniom społecznym na ten temat, sposobom dbania o zdrowie psychiczne.


13.30 -15.30, sala 200 Mały Dziedziniec UW, Krakowskie Przedmieście 26/28 (budynek Samorządu Studenckiego)

Modele, źródła i doświadczenia wsparcia w kryzysie zdrowia psychicznego.


Dyskusja z udziałem pracowników BON oraz organizacji oferujących wsparcie
w kryzysach zdrowia psychicznego. Prezentacja działań BON UW oraz pokazanie oferty różnorodnych instytucji świadczących pomoc w tym obszarze. Przybliżenie różnorodnych form leczenia oraz wsparcia środowiskowego. Omówienie zapisów Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w kontekście podejmowania leczenia i praw pacjenta. Próba odpowiedzi na pytanie dotyczące zatrudnienia osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. Prezentacja Programu Zatrudnienia Przejściowego Warszawskiego Domu pod Fontanną oraz Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi. Okazja do zadawania pytań przez uczestników.


17.00-20.00, sala 200 Mały Dziedziniec UW, Krakowskie Przedmieście 26/28 (budynek Samorządu Studenckiego)

Spektakl oraz warsztaty dramowe realizowane w ramach programu „Na krawędzi”. Program ma na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie wykluczeniu osób chorych psychicznie. Jego celem jest danie okazji uczestnikom do aktywnego poznawania i rozwijania własnej postawy wobec tematu choroby psychicznej i sytuacji osób, które są nim dotknięte.


11.00-14.00, mały dziedziniec UW, Krakowskie Przedmieście 26/28

Prezentacja instytucji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego oraz szeroko rozumianym wsparciem dla osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego, w tym wsparciem na rynku pracy (programy zatrudnienia wspieranego czy przejściowego).