Katedra Hungarystyki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polski | English | Magyar | Suomi

ubezpieczenie NNW

Drukuj

Pracownicy, doktoranci i studenci UW mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą, przygotowanej przez firmę PZU S.A. Propozycja zawiera 6 wariantów ubezpieczania, na sumę od 10 tys. do 100 tys. zł, z roczną składką od 35 do 350 zł. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków (trwały uszczerbek na zdrowiu i ciele; śmierć), a także zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, obrażeń wynikających z ataku epilepsji bądź omdlenia.


Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest na okres od 1 października 2010 do 30 września 2011 r. Decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia należy
podjąć do 29 września; wtedy też mija termin uiszczenia składki.


Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia, podstawowych świadczeń oraz sposobu skorzystania z ofert znaleźć
można na stronie: http://www.uw.edu.pl/strony/aktualnosci/ubezpieczenia2010.pdf